O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Piotr Woźniak na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.01.2024 roku o godz. 14:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 1/7 zostanie dokonany opis i oszacowanie stanowiącej własność Zdzisława Zwolaka nieruchomości, oznaczonej jako:

działki nr 62/20 oraz 62/21 - nieruchomości niezabudowane, położonej w miejscowości: Rajsko, Gmienie: Recz, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SZ1C/00003022/8

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Piotr Woźniak
Kancelaria Komornicza nr III w Choszcznie
 
ul. Bolesława Chrobrego 1/7
73-200 Choszczno
Tel. 95 717 3450