O B W I E S Z C Z E N I E

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Piotr Woźniak na podstawie art. 945 § 2 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 6.02.2024 roku o godz. 12:00 w Kancelarii Komornika mieszczącej się w Choszcznie ul. Bolesława Chrobrego 1/7 zostanie dokonany opis i oszacowanie należącej do Dariusza Majaka nieruchomości: oznaczonej jako: lokal mieszkalny, o pow. łącznej 77,2000 m2, położonej w miejscowości: Boguszyny 42/4, dla której Sąd Rejonowy w Choszcznie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW nr SZ1C/00021746/1

W Z Y W A M

uczestników, o których nie mam wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu i oszacowania zgłosiły swoje prawa.

.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Choszcznie Piotr Woźniak
Kancelaria Komornicza nr III w Choszcznie
 
ul. Bolesława Chrobrego 1/7
73-200 Choszczno
Tel. 95 717 3450